Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 151)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
23/40/054/2572 Dohoda o poskytnutí f.p. "Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením" Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
15 303.24 €
0073/Nadácia VSE/2023 Pomoc pri odstránení následkov zemetrasenia Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Nadácia VSE
6 312.98 €
2023/371 Odstraňovanie následkov po zemetrasení Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
70 000 €
zo dňa 21.11.2023 Dodanie verejne prístupových bodov WiFi v obci Ďapalovce Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: IKAS, s.r.o.
12 000 €
zo dňa 10.10.2023 Transparentný účet: Pomoc-zemetrasenie Ďapalovce Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
0 €
zo dňa 25.08.2023 zber použiteľného textilu Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
0 €
PK-09082023-02 webová stránka obce Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: webex.digital s.r.o.
187 €
1533//2023/OPR Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
4 000 €
zo dňa 01.08.2023 Poradensko-konzultačná činnosť k projektu "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Ďapalovce" Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: PhDr. Miroslav Turčan
300 €
71/003/23 poskytnutie úveru Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
25 973.08 €
zo dňa 05.06.2023 Poradensko-konzultačná činnosť k projektu "Športovo-rekreačný areál obce Ďapalovce" Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: PhDr. Miroslav Turčan
300 €
1423494 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
č.309070BYF2 úprava zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFPna účel schváleného projektu - Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Ďapalovce Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
25 973.08 €
23/40/054/224 Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie - Opatrenie č.2 Aktivácia a zaškolenie ZUoZ Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0 €
Príloha č.4 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu Poskytovanie služieb v oblasti triedeného zberu Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Fúra s.r.o
0 €
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č.309070BLG5 Významnejšia zmena projektu Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0 €
Dodatok 1/2023 Poskytnutie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Fúra s.r.o
0 €
zo dňa 13.12.2022 Poradensko-konzultačná činnosť k projektu "Športovo-rekreačný areál obce Ďapalovce" Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: PhDr. Miroslav Turčan
300 €
ZLP-VT-2021-0086 Prevod vlastnického práva k zapožičanej výpočtovej technike Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
01/10/2022 Prestavba hospodárskej budovy na javisko amfiteátra - III. Etapa Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: STRECHSTAV-Martin Zeleňák
9 490.46 €
Generované portálom Uradne.sk

Transparentný účet

Pod hradom Čičva

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Pečať rozvoja obce

Fotogaléria

Kalendár

Anketa

Uvítali by ste v obci viac:

Iné

Kalendár zvozu odpadu