Územný plán obce

Územný plán obce Ďapalovce.

Zadanie územného plánu bolo v marci 2007.

Objednávateľ : Obec Ďapalovce
Obecný úrad
094 05 Ďapalovce, číslo 136
Zastúpený : Ing. Ján Cmár – starosta obce
IČO : 00322321

Zhotoviteľ : Ing. arch. Ivan Vook AA
Janouškova 20, 080 01 Prešov
Číslo osvedčenia : 0639 AA
IČO : 32928254

Vypracoval : Akad. arch. Ing. arch. Jozef Zelem

Odborne spôsobilou osobou na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích dokumentácii obcí a regiónov podľa § 2a zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov je Ing. Ľubomír Lukič s registračným číslom preukazu 136 vydaného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky dňa 20.5.2002.
Informácie o priebehu vypracovania a schvaľovania územného plánu je v súbore Registračný list ÚPN.

Územný plán obce

Pod hradom Čičva

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Pečať rozvoja obce

Fotogaléria

Kalendár

Anketa

Uvítali by ste v obci viac:

Iné

Kalendár zvozu odpadu