Kontakty

Toto webové sídlo www.obecdapalovce.sk spravuje Obec Ďapalovce. Je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Ďapalovce

Adresa:
Obecný úrad Ďapalovce
Ďapalovce 136
094 05 Holčíkovce

IČO:  00332321           DIČ: 2020640941

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Vranov nad Topľou
Región: Domaša
Počet obyvateľov: 445
Rozloha: 1438 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1408

Všeobecné informácie: sekretariat@obecdapalovce.sk
Starosta: Ing. Ján Cmár, e-mail:  starosta@obecdapalovce.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecdapalovce.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 057 / 488 07 12

E-mail: sekretariat@obecdapalovce.sk

Kompetencie:
Obec Ďapalovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Ďapalovce je zriadený na Obecnom úrade v Holčíkovciach, pre občanov a iné subjetky v katastrálnom území obce Ďapalovce je stavebným úradom Obecný úrad Ďapalovce.

Úradné hodiny: 

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12:30 - 15:30

Technický prevádzkovateľ:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Pod hradom Čičva

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Pečať rozvoja obce

Fotogaléria

Kalendár

Anketa

Uvítali by ste v obci viac:

Iné

Kalendár zvozu odpadu