Školstvo

V obci je zriadená Základná škola a Materská škola.

Kontakt:
Základná škola  057 / 44 99 333,     riaditeľka Mgr. Svetlana Homoľová
Materská škola   057 / 488 0713,     riaditeľka Helena Petríková

Informácie o Základnej škole

Základná škola v Ďapalovciach je málotriednou základnou školou. Podľa dodatočnej zriaďovateľskej listiny vznikla k 1.9.1951. Školská kronika však hovorí niečo iné. Je pravidelne vedená od školského roku 1947/1948, a krátke zápisky z predchádzajúceho obdobia hovoria o základnej škole už na začiatku tridsiatych rokov.
V škole sa vyučujú ročníky prvý až štvrtý. V súčasnosti navštevuje našu školu 15 žiakov. Vyučujú sa v jednej triede, kde sú spájané všetky ročníky.  Vyučuje sa podľa Školského vzdelávacieho programu, schváleného Radou školy 30.6.2008.
Škola za posledné obdobie prešla rozsiahlou konštrukciou. V súčasnosti má dve triedy, počítačovú učebňu, telocvičňu, samostatnú miestnosť pre ŠKD.
Na škole funguje krúžok Malý umelec, ktorý navštevujú všetci žiaci našej školy. V ňom sa venujú najmä maľovaniu, v ktorom dosahujú aj úspechy (ocenenia Pošta očami detí, Výtvarný Vranov, Východoslovenská energetika).
ŠKD navštevuje taktiež 25 žiakov. Jeho stopercentná navštevovanosť svedčí o tom, že pestrosť jednotlivých aktivít uspokojuje požiadavky všetkých žiakov, ktoré sú v dnešnej dobe pomerne náročné.

Aktivity školy

Športovo-turistický pochod
Na koniec septembra sa žiaci zvlášť tešia. Vtedy totiž spolu s Materskou školou vyrážajú do prírody. Spoznávajú jej krásu, čaro. Zisťujú hranice svojich fyzických možností.

Deň rodičov a žiakov
Pravidelne 14. októbra sa naša škola zmení na výstavu jesennej krásy. Žiaci prichádzajú do školy so svojimi rodičmi a „dyňami“. Ich úlohou je vytvoriť čo najkrajšiu dyňu. Nasleduje športové okienko, kde žiaci súťažia so svojimi rodičmi v rôznych športových disciplínach. Na záver a na upevnenie dobrých vzťahov slúži spoločná opekačka.

Posedenie pri jedličke
Posledný deň pred vianočnými prázdninami si žiaci so svojimi rodičmi posedia pri jedličke. Žiaci spolu s učiteľkami pripravia vianočné pásmo básní, piesní, scénok, tanca. Rodičia zasa pripravia kávu, čaj i koláčiky a spoločne vychutnávajú atmosféru blížiacich sa Vianoc.

Zápis do 1.ročníka
Každoročne sa v predpísanom čase koná slávnostný zápis do 1. ročníka. Žiaci pod vedením pani vychovávateľky pripravia kultúrny program k zápisu, do ktorého zapoja aj budúcich prvákov. Takýto náš zápis niekedy trvá aj 3 hodiny.

Karneval
Vo februári spoločne aj s Materskou školou organizujeme karneval, ktorý sa koná v telocvični. Karnevalu sa zúčastňujú aj rodičia našich žiakov. Karnevalové masky po vyhodnotení žiaci vymenia za civilný odev a zábava pokračuje rôznymi súťažami ďalej. 

Pod hradom Čičva

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Pečať rozvoja obce

Fotogaléria

Kalendár

Anketa

Uvítali by ste v obci viac:

Iné

Kalendár zvozu odpadu