O obci

Obec Ďapalovce leží v Nízkych Beskydách, východne (6 km) od vodnej nádrže Domaša, v doline potoka Ondalík a nadmorskej výške od 180 – 398 m. n. m. Hoci sa osídľovanie tejto oblasti datuje do obdobia eneolitu, prvá písomná zmienka pochádza až z r. 1408. Do r. 1567 bola majetkom panstva Stropkov. Jej pôvodný názov Zapalousche platil do r. 1808. V priebehu storočí sa menili aj jej majitelia (Pethäovci, Tarasovci, Rollovci, Sztárayovci, Perényiovci, Felekyovci, Hadik-Barkóczyovci).

Obyvateľstvo sa živilo prácou v lesoch a povozníctvom, menej poľnohospodárstvom. V r. 1925 obec postihla veľká povodeň, v r. 1929 – 43 tu bola v prevádzke párna píla a pálilo sa tu aj drevené uhlie (1930 – 43).
Pomoc partizánom a značné poškodenie a vypálenie obce počas oslobodzovacích bojov, to sú fakty, ktoré priniesla obci II. svetová vojna.
V povojnovom období väčšina dedinčanov pracovala v tunajších lesoch alebo za prácou dochádzala. V roku 1972 vzniklo JRD so sídlom v Holčíkovciach.

Dnes obec patrí do vranovského obvodu a v 132 domoch tu žije 478 obyvateľov.  V obci stal rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie z roku 1893, ktorý bol v roku 2005 zbúraný kvôli veľmi zlému technickému stavu a nahradený novostavbou, ktorá bola 17.10.2009 konsekrovaná. Do konca 70. rokov sa v kostole nachádzala vzácna gotická plastika Madony s Ježiškom z pol. 15. stor. Plastika pochádzala pravdepodobne z niektorého iného stredovekého kostola. V súčasnosti je v zbierkach Slovenskej národnej galérie v Bratislave. V kostole je umiestnená jej kópia. Nachádza sa tu ešte jedna umelecko-historická pamiatka - plastika trpiaceho Krista z konca 19. storočia.

Na hrebeni Ďapalovského vrchu (kóta 309,6), medzi údolím riečky Oľka a Ondalík ťahá sa v troch skupinách pás 12 mohýl v smere S – J v dĺžke asi 370 m. Na polohe Hradziská (nadmor. v. 310 m)  bola zistená skupina 4 mohýl, z ktorých dve boli čiastočne skúmané. Mohyly tvorili násypy svetlohnedej zeminy, bez náznaku vrstvenia a okrem niekoľkých kameňov v mohyle II ani žiadne kamenné konštrukčné prvky. Mohyly boli vysoké 0,8 m (mohyla I),  resp. 0,9 m (mohyla II).

Ďapalovce sú jedna z obcí, ktoré sa môžu pochváliť zmodernizovaným vykurovacím systémom – v roku 2006 bola i vďaka finančnej podpore z Environmentálneho fondu vybudovaná nová kotolňa na biomasu.
V obci sa nachádza materská škola a základná škola pre 1. – 4. ročník, obecný úrad, požiarna zbrojnica. V budove COOP Jednoty je predajňa potravín a miestny hostinec. V obci sa nachádza aj súkromná predajňa potravín.
Vo vzdialenosti 6 km sa nachádza vodná nádrž DOMAŠA. Do v 2. svetovej vojne nemcami vypálenej obce Tokajík je 7 km. Z obce sa dostaneme do najbližších miest a to 25 km do Stropkova, 30 km do Vranov nad Topľou a 35 km do Humenného.

Pod hradom Čičva

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Pečať rozvoja obce

Fotogaléria

Kalendár

Anketa

Uvítali by ste v obci viac:

Iné

Kalendár zvozu odpadu