Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 92)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
zo dňa 1.3.2021 nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: NATUR-PACK,a.s.
Dodatok č.3 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
zo dňa 20.01.2021 Vybavenie zberného dvora - obytný kontajner Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Agratech s.r.o.
9840 €
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 01/2020 Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: GIBA-STAV s.r.o.
zo dňa 30.11.2020 Zariadenia a SIM karty k sčítaniu SODB 2021 Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Štatistický úrad SR
0 €
zo dňa 9.11.2020 Poskytnutie audítorských služieb Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Ing. Zalepová Andrea,CA
500 €
2020/128/2405 Návratná finančná výpomoc Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
9000 €
zo dňa 23.10.2020 Zateplenie fasády Kultúrneho domu a Materskej školy - 1.časť Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: GIBA-STAV s.r.o.
8648.4 €
zo dňa 8.9.2020 Rekonštrukcia fasády budovy OcU Ďapalovce Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: GIBA-STAV s.r.o.
15425.71 €
zo dňa18.8.2020 Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Ďapalovce Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
UV SR 89/2020 Dotácia na rekonštrukciu fasády budovy Obecného úradu Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
15000 €
01/2020 Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Ďapalovce Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: GIBA-STAV s.r.o.
31725 €
zo dňa 11.7.2020 Kúpa automobilu Škoda Fabia Odb.: Kristína Slobodníková
Dod.: Obec Ďapalovce
1100 €
zo dňa 30.06.2020 Poradensko-konzultačná činnosť a administratívne úkony k verejnému obstarávaniu Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: PhDr. Miroslav Turčan
300 €
zo dňa 25.6.2020 Prenájom pozemku za účelom vybudovania lávky pre peších ku kostolu Odb.: Rímskokatolícka farnosť Panny Márie de Mercede, Holčíkovce
Dod.: Obec Ďapalovce
5 €
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/08 Nenávratný finančný príspevok na Zberný dvor v obci Ďapalovce Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0 €
zo dňa 5.6.2020 Služby v oblasti triedeného zberu z komunálneho odpadu Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Fúra s.r.o
0 €
zo dňa 1.6.2020 Prenájom pozemku Odb.: Towercom, a.s.
Dod.: Obec Ďapalovce
0.92 €
zo dňa 27.4.2020 Skladovanie výkopovej zeminy Odb.: MAZAD s.r.o.
Dod.: Obec Ďapalovce
1420317 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Ďapalovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400 €

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Pečať rozvoja obce

Fotogaléria

Kalendár

Anketa

Uvítali by ste v obci viac:

Iné

Kalendár zvozu odpadu